Publicerad 28 juni 2024

Ekonomi- och verksamhetsstatistik inom hälso- och sjukvården

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid.

Verksamhetsstatistiken omfattar framförallt statistik om hälso- och sjukvården samt om regionernas utbildningsverksamhet. Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR.

Ekonomistatistiken omfattar samma områden men också regional utveckling, med bland annat kollektivtrafik och kultur. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

Kontoplanen Regionbas

Regionerna organiserar sina verksamheter på olika sätt och använder olika driftsformer. För att kunna jämföra regioner med varandra används sedan år 2000 en specifik verksamhetsindelning, VI 2000. Den beskriver och definierar regionens alla verksamhetsområden, till exempel mödrahälsovård, psykiatrisk slutenvård eller infrastruktur.

Verksamhetsindelning VI2000

Statistiken redovisas både i tabellsamlingar och som öppen data. På den här sidan finns länkar till öppen data från 2013. För äldre öppen data, kontakta SKR via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Interaktiva diagram

SKR presenterar statistiken i interaktiva diagram från år 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid. Här finns även möjligheter att jämföra öppenvård inklusive hemsjukvård och tandvård, slutenvård, verksamhetskostnader och resultaträkning.

Webbvisualisering

Verksamhetsstatistik 2014-2023

Verksamhetsstatistiken omfattar uppgifter om hälso- och sjukvården samt regionernas utbildningsverksamhet.

All verksamhetsstatistik inklusive statistik om vårdtillfällen för åren 2014-2023 (Excel) Excel, 4 MB.

Ekonomistatistik 2014-2023

Här finns all ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2014-2023 samlad i en excelfil.

Ekonomitabeller 2014-2023 (Excel) Excel, 3 MB.

Sammanställningar

Delar av statistiken presenteras i ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2022 (Excel) Excel, 799 kB.

Sammanställning hälso-och sjukvård samt regional utveckling 2022 (PDF) Pdf, 2 MB.

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner)

Statistiska Centralbyrån, SCB

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare
  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.