Publicerad 3 maj 2021

EU och transportinfrastruktur

EU:s transportpolitik syftar till att bidra till säker, effektiv och miljövänlig mobilitet, samt skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i hela Europa.

SKR bevakar transportfrågor ur ett EU-perspektiv. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och olika finansieringsverktyg ha betydelse för svenska regioner och kommuner. SKR är därför med i tidigt skede och framför synpunkter på utformningen av exempelvis förordningar och direktiv, svarar på remisser och bedriver påverkansarbete på plats i Bryssel.

På infrastrukturområdet hanterar SKR:s sakkunniga EU-relaterade frågor inom ett flertal områden, exempelvis genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), en fossilfri fordonsflotta, gemensamma standarder, trafiksäkerhet och mycket mer. SKR:s sakkunniga svarar på EU-samråd och är expertstöd till den svenska delegationen i den europeiska regionkommittén.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset