Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Programområden och samverkansgrupperNPO och NSG

Uppdrag, insatsområden och kontaktuppgifter till respektive programområde och samverkansgrupp.

Rutiner och rekommendationer för vård i samband med covid-19, bland annat för rehabilitering och obduktion.

NKK:s webbplatsNationellt kliniskt kunskapsstöd

Gemensamma rekommendationer för regionerna vad gäller utredning, behandling och klinisk uppföljning.

VårdförloppPersoncentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Om införande, framtagande och uppföljning av vårdförlopp, samt frågor och svar.

Senaste nytt

Fler nyheter


  • Justerat värdskap för primärvårdsrekommendationer

    Nuvarande organisation och sjukvårdsregionala värdskap för primärvårdsrekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd avslutas vid årsskiftet. Istället organiseras arbetet med alla typer av kunskapsstöd utifrån de nationella programområdena.

  • Sökes: nya produkter för bedömning av stroke

    Känner du till någon ny eller kommande medicinteknisk produkt för diagnostisering vid misstänkt stroke? I så fall kan du tipsa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.