Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrningen är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Programområden och samverkansgrupperNPO och NSG

Uppdrag, insatsområden och kontaktuppgifter till respektive programområde och samverkansgrupp.

Rutiner och rekommendationer för vård i samband med covid-19, bland annat för rehabilitering och obduktion.

NKK:s webbplatsNationellt kliniskt kunskapsstöd

Gemensamma rekommendationer för regionerna vad gäller utredning, behandling och klinisk uppföljning.

VårdförloppPersoncentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Om införande, framtagande och uppföljning av vårdförlopp, samt frågor och svar.

Senaste nytt

Fler nyheter

 • Nya vårdförlopp i startgroparna

  Under hösten startar 14 nationella arbetsgrupper (NAG) upp och påbörjar framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Några av vårdförloppen som blev godkända tidigare i år bygger ock...
 • Införande av vårdförlopp – ett lärande system

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt ute i regionerna. Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, men arbetar också med införandet av vårdf...

 • Så ska vårdförloppen ge resultat

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har tagit fram en process indelad i tre faser som ska stödja att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs med konkreta resultat för patienterna.

 • Se workshop om sköra äldre

  En digital workshop blev startskottet för arbetet med skörhet hos äldre människor. En arbetsgrupp inom Nationellt programområde äldres hälsa ska nu bland annat ta fram en nationell definition av begreppet skörhet. Du kan se workshoppen i efterhand.