Publicerad 25 april 2023

Nyheter

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter genom att fylla i din e-postadress nedan. Du får då ett e-postmeddelande när det publiceras en nyhet.

Hantera prenumeration
 • Kommuner och kunskapsstyrning i podden Nära vård

  Hur kan kommuner jobba med att säkerställa en god och nära vård utifrån bästa möjliga kunskap och hur sker samverkan med regioner? Hör samtalet om det och mycket mer som rör omställningen till nära vård, där kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är ett av flera verktyg.
 • Vårdförlopp KOL utvecklas

  Nu finns en uppdaterad version av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Detta vårdförlopp är en vidareutveckling av den tidigare versionen som publicerades i september 2020. Godkännandet innebär att regionerna nu kan börja planera för införande.
 • Prenumerera på nomineringar till arbetsgrupper

  Genom att prenumerera får du ett e-postmeddelande varje gång det öppnas för nominering av ledamöter till en ny nationell arbetsgrupp.
 • Ny riktlinje för bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd

  I riktlinjen beskrivs risker för ohälsa i mun, strukturerad bedömning av munhälsa, förstärkt munvård och vilka tandvårdsstöd som kan sökas.
 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 17 april och 14 juni.
 • Arbete med patientens kunskapsstöd som del av patientkontrakt

  I Sydöstra sjukvårdsregionen påbörjas ett arbete under våren med att integrera patientens kunskapsstöd med patientkontrakt. Eftersom kunskap skapas hos patienten behöver anpassade kunskapsstöd stödja just det, och ge förutsättningar för eget ansvar.
 • Införandet av vårdförloppen har kommit långt visar ny rapport

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har kommit långt i regionerna. Processer och strukturer för införandet har etablerats och trimmats, vilket gör att arbetet med att nå ut i vården går smidigare. Resultaten av vårdförloppsarbetet redovisas i en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som lämnas till Socialdepartementet.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

  Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade, lokala remissrutiner samt regionala tillägg om ansvarsfördelning och remissrutiner.
 • Tre nya vårdförlopp på väg in i vården

  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har blivit godkända för att införas i vården. Dessa är matallergi, obstruktiv sömnapné hos vuxna och jättecellsarterit. Vården för de här hälsotillstånden ser olika ut idag och syftet med vårdförloppen är att vi ska få samma vård oavsett var i landet vi bor.
 • Detta ska programområden och samverkansgrupper göra 2023

  Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I verksamhetsplanerna finns information om programområdenas och samverkansgruppernas insatsområden för 2023. Informationen finns nu på webben.
 • Utveckling och samspel med kommuner

  Samverkan med kommuner är centralt i utvecklingen av systemet för kunskapsstyrning. Många kunskapsstöd som tas fram kan vara till nytta i den kommunala hälso- och sjukvården, något som Therese Börjesson i Kumla kommun har erfarenhet av.
 • Nytt vårdförlopp för svårläkta sår

  Nu finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp framtaget för svårläkta sår. Svårläkta sår orsakar mycket lidande och stora kostnader i vården. Vårdförloppet har nu godkänts av styrgruppen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och är redo att införas i regionerna. Även ett vårdprogram för svårläkta sår har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • Fyra nya riktlinjer för mer jämlik ögonsjukvård

  Det har hittills saknats nationella kunskapsstöd för ett flertal olika ögonsjukdomar. Nationellt programområde ögonsjukdomar arbetar kontinuerligt med att fylla behovet av riktlinjer och har nu färdigställt ytterligare fyra.
 • 326 miljoner kronor till säker och jämlik vård

  Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden som alla bidrar till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.