Publicerad 20 juni 2023

Nyheter

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter genom att fylla i din e-postadress nedan. Du får då ett e-postmeddelande när det publiceras en nyhet.

Hantera prenumeration
 • Arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fortsätter utan statliga medel

  Regeringen har i sin budgetproposition aviserat att satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inte kommer att tilldelas medel för 2024.
 • Utveckling av 1177 vårdpersonal

  Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska bli en del av en ny tjänst som ska heta 1177 vårdpersonal. Nu pågår utveckling av två delar, både för nya tjänsten och för innehåll och format för kunskapsstöden från systemet för kunskapsstyrning.
 • Depression och självskadebeteende blir vårdförlopp

  Depression och självskadebeteende är de senaste i raden av godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Båda vårdförloppen betonar vikten av snabbt omhändertagande och ökad kunskap. Vårdförloppen kan nu börja införas i vården.
 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 15 september och 14 november.
 • Digitalisering gör det snabbare och enklare att hitta i vårdförloppen

  Just nu pågår ett arbete med att digitalisera flera av kunskapsstöden hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Det innebär att pdf:erna försvinner och istället kommer bland annat vårdförloppen att visas i webbformat.
 • Rapport om hud- och könssjukdomar på Vården i siffror

  Rapporten beskriver insatsområdena psoriasis, svårläkta sår, venereologi och atopisk dermatit. Syftet är att underlätta uppföljnings- och förbättringsarbete i regionerna.
 • Mats Bojestig: allting kan alltid förbättras

  Mats Bojestig, ordförande i styrelsen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, skriver om resultat av samarbete och hur systemet bidrar till att förbättra både kvalitet och arbetssätt.
 • Traumatisk hjärnskada blir nytt vårdförlopp

  Traumatisk hjärnskada har kallats den ”tysta epidemin” eftersom konsekvenserna ofta inte är helt tydliga och det totala antalet drabbade inte är känt. Nu kommer ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med målet att kunna erbjuda en bättre och mer jämlik vård i landet och för alla åldrar.
 • Ländryggsbesvär blir vårdförlopp

  Ländryggsbesvär hos vuxna har nu blivit ett godkänt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Besvär i ländryggen är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård och besvären ökar med åldern. De regionala skillnaderna i vården är stora.
 • Praktiskt stöd för införande av vårdförlopp svårläkta sår

  Det finns fyra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår. Nu finns ett underlag som stöd för gapanalyser och samlat införande av vårdförloppen regionalt, kommunalt eller lokalt. Det är ett resultat av samarbete mellan tre nationella programområden.
 • Kunskapsstöd för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

  Ett kunskapsstöd för primärvårdens samverkande kring hälso- och sjukvård i hemmet har tagits fram på uppdrag av det nationella primärvårdsrådet. Syftet är att vård och omsorg i hemmet samt samordningen av vårdinsatserna ska bli bättre.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd flyttar till 1177

  Nationella kliniska kunskapsstöd kommer att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten.
 • Vulvodyni – kunskapsstöd genom samarbete i partnerskapet

  Nu finns ett kunskapsstöd om vulvodyni, tidigare kallad vestibulit, på nationelltklinisktkunskapsstod.se. Det är anpassat för vårdpersonal utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Arbetet har gjorts tillsammans med sakkunniga från myndigheten, nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning samt stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning i ett pilotprojekt.
 • Kommuner och kunskapsstyrning i podden Nära vård

  Hur kan kommuner jobba med att säkerställa en god och nära vård utifrån bästa möjliga kunskap och hur sker samverkan med regioner? Hör samtalet om det och mycket mer som rör omställningen till nära vård, där kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är ett av flera verktyg.
 • Vårdförlopp KOL utvecklas

  Nu finns en uppdaterad version av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Detta vårdförlopp är en vidareutveckling av den tidigare versionen som publicerades i september 2020. Godkännandet innebär att regionerna nu kan börja planera för införande.
 • Prenumerera på nomineringar till arbetsgrupper

  Genom att prenumerera får du ett e-postmeddelande varje gång det öppnas för nominering av ledamöter till en ny nationell arbetsgrupp.
 • Ny riktlinje för bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd

  I riktlinjen beskrivs risker för ohälsa i mun, strukturerad bedömning av munhälsa, förstärkt munvård och vilka tandvårdsstöd som kan sökas.
 • Arbete med patientens kunskapsstöd som del av patientkontrakt

  I Sydöstra sjukvårdsregionen påbörjas ett arbete under våren med att integrera patientens kunskapsstöd med patientkontrakt. Eftersom kunskap skapas hos patienten behöver anpassade kunskapsstöd stödja just det, och ge förutsättningar för eget ansvar.
 • Införandet av vårdförloppen har kommit långt visar ny rapport

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har kommit långt i regionerna. Processer och strukturer för införandet har etablerats och trimmats, vilket gör att arbetet med att nå ut i vården går smidigare. Resultaten av vårdförloppsarbetet redovisas i en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som lämnas till Socialdepartementet.
 • Detta ska programområden och samverkansgrupper göra 2023

  Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I verksamhetsplanerna finns information om programområdenas och samverkansgruppernas insatsområden för 2023. Informationen finns nu på webben.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.