Publicerad 5 februari 2024

Process för regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation

Den information som hanteras i vårdens processer ska kunna återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller sin betydelse. Nationella samverkansgruppen (NSG) strukturerad vårdinformation har tagit fram en process för att stödja regionerna i att utveckla enhetliga begrepp och termer, kodverk och informationsstrukturer.

NSG strukturerad vårdinformation driver insatser som syftar till att öka graden av enhetlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. De ska möjliggöra att information kan överföras mellan system och vårdgivare och tolkas på samma sätt oavsett system. Ofta genomförs arbetet i samarbete med ett eller flera nationella programområden (NPO). Arbetet baseras i många fall på innehåll i kunskapsstöd som tas fram i enlighet med huvudprocessen för utarbetande av kunskapsstöd.

Processen "Utföra regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation" består av tre delprocesser:

  1. Ta emot och bedöma ärende
  2. Ta fram, besluta och tillgängliggöra informatisk produkt
  3. Förvalta informatisk produkt

Processen utgår ifrån huvudprocessen för utarbetande av kunskapsstöd, där vissa delar är identiska, till exempel nominering av ledamöter till nationella arbetsgrupper (NAG). Processen publiceras nu i en första version och kommer att uppdateras allt eftersom arbetsmetoderna utvecklas.

Processdokumenten om strukturerad vårdinformation

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.