Publicerad 4 mars 2024

Samverkan med kommuner

Kommuner bedriver en stor del av landets hälso- och sjukvårdsarbete. Därför är det viktigt att kommuner finns representerade i arbetet med kunskapsstyrning.

Medarbetare i kommuner har expertis som behövs i arbetet och som inte finns i regionerna. Att kommuner deltar i arbetet är viktigt för att säkra att de olika kunskapsstöd som tas fram, och de analyser som görs, även blir användbara för kommunerna. Det är också viktigt att det material som tas fram blir ett stöd för, och stärker, samverkan mellan regioner och kommuner.

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten – kommuner i samverkan (S-KiS) rekommenderar kommunerna att nominera ledamöter till nationella programområden och arbetsgrupper. Styrgruppen har valt att medverka de i programområden där både kommun och region arbetar med samma målgrupper.

Kommunala representanter

I följande nationella programområden (NPO) och samverkansgrupper (NSG) finns kommunala representanter:

NPO barns och ungdomars hälsa

NPO levnadsvanor

Nationellt primärvårdsråd

NPO psykisk hälsa

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

NPO äldres hälsa och palliativ vård

NSG data och analys

NSG patientsäkerhet

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.