Publicerad 4 mars 2024

Samverkan med professionsföreningar

Samverkan med professionsföreningar sker på flera sätt i systemet för kunskapsstyrning, bland annat i nationella arbetsgrupper och genom dialoger i styr- och ledningsstruktur.

Strukturer för samverkan med professionsföreningar finns för närvarande med Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter samt Psykologförbundet. Dessa föreningar inbjuds till att nominera ledamöter till nya nationella arbetsgrupper.

Professionsföreningarna är en viktig del av den samverkan mellan olika aktörer som sker i systemet för kunskapsstyrning. Professionsföreningarna ingår i styr- och ledningsstruktur som innefattar dialoger och samverkan med nationella programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.