Publicerad 13 maj 2024

Data, uppföljning och analys

Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Uppföljning och analys är en central del i detta arbete.

Kunskapsstyrning bygger på att genom uppföljning och analys ständigt utvärdera och lära för att ständigt kunna förbättra. Det är ett arbete som till sin natur behöver pågå hela tiden, som aldrig kan bli färdigt.

För att följa vårdens utveckling och kvalitet behövs genomtänkta analyser utifrån jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet. För att hälso- och sjukvården ska kunna fatta väl underbyggda beslut behöver kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdataständigt utvecklas. De behöver också kunna presenteras på ett tillgängligt sätt. Kunskapsstyrningen bidrar till att hälso- och sjukvården kan ta ett samlat grepp kring struktur i rapportering och analys av utveckling och kvalitet. Alla parter behöver samarbeta och dela erfarenheter med varandra.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.