Publicerad 11 mars 2024

Kunskapsstöd för systematiskt patientsäkerhetsarbete

"Introduktion till arbete med patientsäkerhet" är ett kunskapsstöd som guidar vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Stödet är också planerat för att användas i arbetet med att ta fram nationella kunskapsstöd i systemet för kunskapsstyrning.

"Introduktion till arbete med patientsäkerhet" bygger på den nationella handlingsplanen "Agera för säker vård 2020–2024". När det gäller patientsäkerhet är det viktigt att kunskapen finns på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet ger en beskrivning av aktuellt kunskapsläge om patientsäkerhet och ger exempel på hur det kan omsättas i arbete med vårdens olika och varierade processer.

Samarbete för gemensamma råd

Kunskapsstödet har tagits fram av nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet och bygger på flera verktyg för arbete med patientsäkerhet. Samarbete har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen, som en del i utvecklingen av att stödja patientsäkerhetsarbete i regioner och kommuner. Kunskapsstödet kan därför användas som ett stöd för arbetet med patientsäkerhet hos alla vårdgivare. Materialet för konsekvensanalys i framtagande av kunskapsstöd i systemet för kunskapsstyrning har uppdaterats så att det nu framgår hur patientsäkerhet ska beaktas.

Introduktion till arbete med patientsäkerhet, information och film

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.