Publicerad 22 mars 2024

Första vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdom lanseras

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) lanserar ett efterfrågat vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Vårdprogrammet ska ge vårdpersonal tydliga, evidensbaserade rekommendationer för hur tidiga och sena komplikationer av cancer och cancerbehandling för barn och ungdomar kan förebyggas, utredas och behandlas.

I Sverige finns uppskattningsvis 11 000 personer som har behandlats för cancer i barndomen. Tack vare stora medicinska framsteg har dessutom överlevanden i barncancer förbättrats mycket under de senaste åren. Idag överlever cirka 85 procent av alla barn som drabbas av barncancer. Men ungefär 70 procent av dessa har drabbats av någon typ av sen komplikation.

– Vårdprogrammet är ett viktigt steg i arbetet med rehabilitering och sena komplikationer för barn och ungdomar. Responsen under arbetets gång har varit positiv och vårdprogrammet har varit efterfrågat länge. För den växande patientgruppen, deras anhöriga och för medarbetare i cancervården, är detta vårdprogram mycket betydelsefullt, säger Catherine Aaro Jonsson, ordförande för den nationella vårdprogramgruppen som har tagit fram vårdprogrammet.

Inga canceröverlevare ska behöva känna att de har fallit mellan stolarna

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.