Publicerad 15 maj 2024

Kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom

Nu finns ett nytt kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom. Kunskapsstödet ska stödja vården för alla de patienter där sjukdomen är orsakad av åderförkalkning.

Omkring 15 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 60–90 år har en benartärsjukdom som är orsakad av åderförkalkning (ateroskleros). Dessa personer underbehandlas, i jämförelse med patienter med kranskärlssjukdom, trots att det i båda fallen rör sig om samma grundsjukdom.

Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom patienter med benartärsjukdom ofta har mer utbredd ateroskleros och därmed en sämre prognos.

Med anledning av detta missförhållande har Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar tagit fram ett nytt kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom.

Behandling enligt europeiska rekommendationer

Professor Anders Gottsäter är ordförande i den nationella arbetsgruppen (NAG) för sekundärprevention vid benartärsjukdom, som har tagit fram det nya kunskapsstödet. Rekommendationerna bygger främst på europeiska dokument.

– Gruppens intention är att behandlingen i Sverige ska motsvara den som rekommenderas internationellt, säger Anders Gottsäter.

Efter ett översiktligt schema över omhändertagandet av patienterna innehåller kunskapsstödet specifika rekommendationer om de icke farmakologiska interventioner som rekommenderas och de målnivåer som gäller för till exempel blodtryck och lipider. Dessa mål är desamma som för patienter med kranskärlssjukdom.

Kunskapsstöd för sekundärprevention vid benartärsjukdom

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.