Publicerad 27 mars 2024

I juni byter nationellt kliniskt kunskapsstöd namn till 1177 för vårdpersonal

Enligt beslut förra året hos styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och Ineras styrelse, är det snart dags för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd att byta namn. I juni blir den en del av varumärket 1177 och en ny tjänst: 1177 för vårdpersonal.

Ingenting förändras vad gäller produktion av nationella kunskapsstöd, de produceras som tidigare inom systemet för kunskapsstyrning. Kunskapsstödens samlade innehåll kommer också att vara tillgängliga för regionala lösningar via så kallade API:er på samma sätt som tidigare på nationelltklinisktkunskapsstod.se.

På startsidan av 1177 för vårdpersonal kommer det att finnas information och länkar till olika kunskapsstöd, såsom Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP).

Samlat varumärke för hälso- och sjukvård

1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken med högt förtroende hos Sveriges invånare. Enligt den senaste varumärkesmätningen känner drygt 99 procent av Sveriges invånare till 1177 och användningen av tjänsterna ökar stadigt. 1177 blir nu en portal inte bara för invånare utan också för vårdpersonal. Genom att använda regionernas gemensamma varumärke, 1177, ökar vi kännedom och användning av nationella kunskapsstöd.

Frågor och svar om 1177 för vårdpersonal

Vad händer med nationelltklinisktkunskapsstod.se?
Webbplatsens innehåll finns kvar på 1177 för vårdpersonal, namnet tas bort.

Hur kommer invånare att se skillnad mellan innehåll som riktar sig till dem och innehåll som riktar sig till vårdpersonal?

  • Den tydligaste skillnaden är att invånardelen har en röd grafisk profil och vårdpersonalsidorna har en blå grafisk profil.
  • För att det ska bli enkelt att navigera mellan kommer det att finnas länkar mellan 1177 för invånare respektive vårdpersonal i sidhuvudet.
  • Besökaren får ett meddelande som säger att sidornas innehåll riktar sig till vårdpersonal.

Vad blir webbadressen till 1177 för vårdpersonal?

  • Den nya adressen blir vardpersonal.1177.se. Webbplatsen www.nationelltklinisktkunskapsstod.se kommer att pekas om till den nya adressen. Länkar bryts inte men namnändringar i olika texter behöver göras.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.