Publicerad 15 april 2024

Uppmaning till registrering i uppföljningsrapport för rörelseorganens sjukdomar

Ny rapport på Vården i siffror från Nationellt programområde (NPO) rörelseorganens sjukdomar uppmanar till ökad registrering för att få bättre täckning av data regionalt och nationellt. Detta för att kunna göra mer rättvisande uppföljningar av vården av rörelseorganens sjukdomar. Rapporten har valt ut närmare 20 indikatorer som regionerna rekommenderas att använda vid registrering för kunskapsstöden höft- och knäledartros, handledsfraktur och tumbasartros.

De utvalda indikatorerna i uppföljningsrapporten är prioriterade inom varje kunskapsstöd som enligt NPO är viktiga att följa upp på nationell och regional nivå. Täckningsgrad och andra aspekter på datakvalitet kommenteras också i rapporten.

Rapporten kommer även att uppdateras och få ett bredare innehåll; alla rapporter från NPO utvecklas över tid. För rörelseorganens sjukdomar tillkommer resultatredovisning för ytterligare sjukdomsgrupper där kunskapsstöd arbetas fram, samt uppföljning av till exempel väntetider och tillgänglighet.

Film som beskriver uppföljningsrapporter

Som stöd för användning av rapporter från NPO finns en kort film. Medverkande är Fredrik Westander, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Filippa Nyberg, ordförande i NPO hud- och könssjukdomar samt Åsa Dedering, ordförande i Nationell samverkansgrupp data och analys. De samtalar kring hur rapporterna kan användas i verksamheterna och hur de samspelar med gemensamma mål för uppföljning och analys.

Rapporten i sin helhet på Vården i siffror

Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Film om uppföljningsrapporter

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.