Publicerad 4 maj 2023

Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Fotledsfraktur

Fotledsfraktur är den tredje vanligaste frakturskadan och drabbar alla åldrar. Frakturen kompliceras oftast också med ligament- och muskelskador. Konsekvenserna blir stora då personerna alltid får en funktionsbegränsning som varar över en längre tid och att de alltid är i behov av specialiserad vård och rehabilitering.

Insatsområde fotledsfraktur

Höftfraktur

Det sker ungefär 16 000 höftfrakturer per år i Sverige, främst bland äldre människor, och skadan leder relativt ofta till döden. En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för höftfraktur.

Insatsområde höftfraktur

Höftledsartros

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros är framtaget, bestående av två delar. Det första vårdförloppet är för primärvård och det andra är för höftledsartros med proteskirurgi. Det andra vårdförloppet tar vid där det första vårdförloppet slutar.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp höftledsartros

Knäledsartros

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget. Ett andra vårdförlopp ska tas fram för knäledsartros vid proteskirurgi.

Insatsområde knäledsartros

Ländryggsbesvär

Arbetsgruppen startar sitt arbete under hösten 2021. Den ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för ländryggsbesvär. Vårdprogrammet ska beskriva processen från första sjukvårdskontakt med behandling inom öppenvård till eventuell remiss för ryggkirurgisk behandling.

Insatsområde ländryggsbesvär

Tumbasartros

Ett nationellt vårdprogram för tumbasartros är framtaget.

Se webbinarium om vårdprogram tumbasartros i efterhand

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för ländryggsbesvär är ute på öppen remiss till 14 februari 2023.

Remiss vårdförlopp ländryggsbesvär

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Aktuellt

Nominering till nationell arbetsgrupp för knäledsartros proteskirurgi pågår.

Nominera till arbetsgrupp knäledsartros proteskirurgi

Dessa kunskapsstöd är framtagna:

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp höftledsartros – primärvård
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp höftledsartros – proteskirurgi
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp knäledsartros
 • Nationellt vårdprogram tumbasartros
 • Nationellt vårdprogram distal radiusfraktur

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för rörelseorganens sjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

npororelseorgan@vgregion.se

Ordförande

Magnus Eneroth, ortoped, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Stig-Evert Thornberg, ortoped, ROC Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Gösta Ullmark, ortoped, Gävle, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Åke Jansson, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Maziar Mohaddes, ortoped, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Andreas Meunier, ortoped, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Gustav Andersson, handkirurg, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Gudrun Greim, specialist allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom rörelseorganens sjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Amputations- och protesregistret (SwedeAmp)
 • Svenska Artrosregistret
 • Nationella kvalitetsregistret för fot- och fotledskirurgi (Riksfot)
 • Svenska fotledsregistret
 • Svenska frakturregistret (SFR)
 • Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)
 • Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)
 • Svenska korsbandsregistret
 • Svenska Ledprotesregistret (tidigare Svenska Höftprotesregistret)
 • Svenskt pediatriskt ortopediskt qvalitetsregister (SPOQ)
 • Svenska ryggregistret (Swespine)
 • Svenska skulder- och armbågsregistret

Till nationella kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar