Publicerad 29 april 2024

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och plastikkirurgi omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv.

Uppdrag

Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi eller plastikkirurgi, till exempel barns och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO kirurgi och plastikkirurgi 2024 (PPTX) Powerpoint, 52 kB.

Akut bukkirurgi för sköra äldre

Många äldre patienter med sjukdomar som kräver bukkirurgi lider samtidigt av hjärt-, lung-, och njursjukdomar samt diabetes som behöver utredas noggrant och optimeras före operation.

Insatsområde akut bukkirurgi för sköra äldre

Bröstreduktionsplastik

Ett kunskapsstöd för bröstreduktionsplastik är framtaget.

Bröstreduktionsplastik, kliniskt kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Bröstrekonstruktion

Antalet bröstrekonstruktioner har ökat de senaste 20 åren, samtidigt som det saknas vedertagna nationella riktlinjer. Den svenska bröstcancervården är ojämlik vad gäller rekonstruktion, och det saknas ett heltäckande kvalitetsregister.

Insatsområde bröstrekonstruktion

Estetisk kirurgi

Kompetens för utförande av estetisk kirurgi ska definieras.

Ljumskbråck

Ljumskbråck är en av de vanligaste operationer som utförs på en kirurgisk enhet i Sverige. Där finns ojämlikheter både ut ett könsperspektiv och ur ett geografiskt perspektiv.

Insatsområde kirurgi vid ljumskbråck

Lipödem

En nationell arbetsgrupp för kirurgisk behandling av lipödem kommer att starta under 2023.

Insatsområde lipödem

Proktologi

Proktologi är läran om sjukdomar och funktionsrubbningar i rektum, analkanalen och den perianala vävnaden. Vården innefattar diagnostik och behandling av stora volymer av patienter. Behandling och åtgärder ges på flera vårdnivåer.

Insatsområde proktologi

Trauma

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan mellan nationellt programområde akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. En nationell arbetsgrupp för trauma kommer att starta under 2023.

Insatsområde trauma

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd kirurgi och plastikkirurgi

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Anna Elander, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Arthur Jänes, kirurgi, Sundsvalls Sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Daniel Nowinski, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ulf Gustafsson, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johan Berggren, kirurg, Kirurgiska kliniken Kalmar Sydöstra Sjukvårdsregionen
  • Claes Hjalmarsson, kirurg, Hallands sjukhus, Södra Sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom kirurgi och plastikkirurgi finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Bröstimplantatregistret
  • Svenskt Bråckregister
  • Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Till nationella kvalitetsregister inom kirurgi och plastikkirurgi