Publicerad 15 november 2022

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och plastikkirurgi omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv.

Uppdrag

Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi eller plastikkirurgi, till exempel barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Bröstreduktionsplastik

Förstorad byst, brösthypertrofi, är ett tillstånd som kan ge upphov till fysiska och psykosociala problem. Kvinnor med stora, tunga bröst har ofta problem med muskelsmärtor i nacke, axlar och rygg samt huvudvärk.

Insatsområde bröstreduktionsplastik

Estetisk kirurgi

Kompetens för utförande av estetisk kirurgi ska definieras.

Lipödem

En nationell arbetsgrupp för kirurgisk behandling av lipödem kommer att starta under 2023. Nominering av ledamöter pågår.

Insatsområde lipödem

Proktologi

Proktologi är läran om sjukdomar och funktionsrubbningar i rektum, analkanalen och den perianala vävnaden. Vården innefattar diagnostik och behandling av stora volymer av patienter. Behandling och åtgärder ges på flera vårdnivåer.

Insatsområde proktologi

Trauma

Nominering till nationell arbetsgrupp pågår.

Insatsområde trauma

Aktuellt

Nominering av ledamöter till nationell arbetsgrupper lipöden respektive trauma pågår till 15 november.

Nominera till nationell arbetsgrupp lipödem

Nominera till nationell arbetsgrupp trauma

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Anna Elander, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Daniel Nowinski, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Claes Hjalmarsson, kirurg, Hallands sjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
  • Ulf Gustafsson, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johan Berggren, kirurg, Kirurgiska kliniken Kalmar Sydöstra Sjukvårdsregionen
  • Hanna Nyström, kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Norra Sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom kirurgi och plastikkirurgi finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Bråckregister
  • Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Till nationella kvalitetsregister inom kirurgi och plastikkirurgi