Publicerad 6 december 2022

Insatsområde lipödem

En nationell arbetsgrupp för kirurgisk behandling av lipödem kommer att starta under 2023. Nominering av ledamöter pågår.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Ta fram nationella kunskapsstöd för kirurgisk behandling av lipödem i form av medicinska indikationer, prioriteringsgrad och nivåstrukturering.
  • Beskriva vilken kirurgisk kompetens som krävs för behandling (fettsugning) av lipödem.
  • Ta fram förslag till nationell remissbilaga som stöd för kirurgisk behandling.
  • Undersöka tillgänglighet och förekommande skillnader inom och mellan regioner, samt undersöka behovet av eventuell nationell centralisering av vissa krävande tillstånd.
  • Ta fram förslag på hur utvärdering av förslagna kunskapsstöd för fettsugning av lipödem ska genomföras avseende adekvat indikation, utfall av åtgärd, komplikationer och patientnytta.
  • Undersöka möjligheten att skapa ett nationellt kvalitetsregister.

Aktuellt

Kontakt

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se