Publicerad 27 november 2023

Insatsområde trauma

En nationell arbetsgrupp för trauma kommer att starta under 2023.

Bakgrund

Traumavården omfattar det akuta omhändertagandet på skadeplats, transport till sjukhuset för primärt omhändertagande samt kirurgisk vård. Den kirurgiska vården kan ske på det sjukhus dit patienten transporteras men kan även innebära transport till ett annat sjukhus ifall det sjukhuset har bättre resurser.

I traumavården ingår också eftervård av patienten och rehabilitering. Traumavården spänner över en mängd kliniska specialiteter, verksamheter och professioner beroende på patientens skador.

Traumavården är av ojämn kvalitet i landet vad gäller omhändertagande, utredning, behandling och uppföljning.

Uppdrag

Insatsområdet är en samverkan mellan dessa nationella programområden (NPO):

 • NPO akut vård
 • NPO kirurgi och plastikkirurgi
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin

Den nationella arbetsgruppens uppdrag är uppdelat i två faser.

Fas 1

 • Kartlägga kunskapsområdet trauma och göra en avgränsning mellan trauma och multitrauma.
 • Ta fram och sammanställa data samt göra gapanalyser.
 • Inventera traumaorganisationen per sjukvårdsregion genom att samverka med berörda regionala programområden för att identifiera arbetsområden att lyfta till nationella samarbeten.

Fas 2

 • Gå igenom nationella kvalitetsregister och dess täckningsgrad, samt befintliga indikatorer. Identifiera variabler och indikatorer som bör dokumenteras för att monitorera traumavården inom befintliga kvalitetsregister.
 • Inventera befintliga kunskapsstöd.
 • Föreslå insatsområden inom traumavården.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Sofi Holfelt Sarin, Akutmottagningen Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen

sosahol@icloud.com

Ordförande

Folke Hammarqvist, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Sofie Jacobsson, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Umeå Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Ioannis Ioannidis, specialistläkare ortopedi, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Denise Kutlu Bäckström, specialistläkare akut- och intensivvård, Region Gävleborg Stab, Verksamhetsområde (VO) Ambulans och akut, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Rebecka Rubenson Wahlin, specialistläkare akut- och anestesivård, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ragnar Ang, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen
 • Pontus Frick, specialistsjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen
 • Malin Hegen, fysioterapeut, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Annika Aregger Lundh, specialistsjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad, Södra Sjukvårdsregionen
 • Philipp Martin, specialistläkare akutsjukvård och kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen