Publicerad 6 mars 2024

Nationellt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO njur- och urinvägssjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 48 kB.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom är vanligt förekommande i samhället. Cirka tio procent av befolkningen har njurpåverkan i någon form, varav hälften har halverad njurfunktion. Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är framtaget.

Njurtransplantation med levande donator

För levande donatorer av njurar finns idag ett nationellt vårdprogram att utgå ifrån. En kartläggning av området behöver göras, eftersom tillgången på transplantationsorgan inte motsvarar dagens behov av organ.

Insatsområde njurtransplantation med levande donator

Stensjukdom i övre urinvägarna

Stensjukdom i övre urinvägarna är en folksjukdom där 10–20 procent av män och cirka 5 procent av kvinnor får en njursten under en livstid. Ett vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna är framtaget.

Insatsområde stensjukdom i övre urinvägarna

Urineringsbesvär

Besvär med urinering (även kallat vattenkastning) är mycket vanligt hos både kvinnor och män och ökar med åldern. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården.

Insatsområde urineringsbesvär

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: Helena Preutz, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Knislinge, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ordförande

Andreas Jonsson, specialistläkare njurmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Pernilla Sundqvist, specialistläkare urologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Peter Bárány, specialistläkare njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Henrik Kjölhede, specialistläkare urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Martin Holmbom, specialistläkare urologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anders Christensson, specialistläkare njurmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom njur- och urinvägssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Njurregister (SNR)

Till nationella kvalitetsregister inom njur- och urinvägssjukdomar