Publicerad 16 september 2022

Nationellt programområde ögonsjukdomar

Programområdet innehåller förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Programområdet har elva insatsområden:

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Ögononkologi
 • Uvea

Kontaktuppgifter till arbetsgrupperna

Aktuellt

Flera kunskapsstöd är ute på öppen remiss.

Remisser

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för ögonsjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Carina Libert, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

carina.libert@regionstockholm.se

Ordförande

Anne Odergren, specialistläkare ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Eva Olofsson, specialistläkare ögonsjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Martin Thiel, specialistläkare ögonsjukdomar, NU-sjukvården Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Susanne Lagergren Gross, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kristina Johansson, specialistläkare ögonsjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Vakant, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom ögonsjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationella kataraktregistret
 • Svenska cornearegistret
 • Svenska makularegistret
 • Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning (SKRS)

Till nationella kvalitetsregister inom ögonsjukdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård