Publicerad 13 april 2022

Nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar

Programområdet inkluderar insatsområden för inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Appendicit

Ett nationellt vårdprogram för diagnostik och behandling av akut appendicit ska tas fram.

Insatsområde appendicit

Gallstenssjukdom

Ett nationellt kunskapsstöd för att diagnostisera och behandla patienter med gallstenssjukdom ska tas fram.

Insatsområde gallstenssjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ett nationellt vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom ska tas fram, som ska kompletteras med ett personcentrerat och sammanhållet diagnosförlopp.

Insatsområde IBD

Levercirros

Ett nationellt vårdprogram för levercirros ska tas fram.

Insatsområde levercirros

Tarmsvikt

En nationell arbetsgrupp startar sitt arbete under 2022.

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: Sara Lindholm, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Onsala, Västra sjukvårdsregionen

Aktuellt

Kunskapsstöd som har varit ute på öppen remiss och nu är nu under bearbetning:

  • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Nationellt vårdprogram för levercirros

Remisser

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Jan Lillienau, specialistläkare gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Mårten Werner, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Abbas Chabok, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Josefin Segelman, Kirurg- och anestesikliniken, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Karsten Offenbartl, Kirurgkliniken, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Hanna de la Croix, överläkare, verksamhet kirurgi Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård