Publicerad 10 april 2024

Insatsområde gallstenssjukdom

En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att diagnostisera och behandla patienter med gallstenssjukdom. Arbetsgruppen ska också identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet för patienter med gallstenssjukdom.

Uppdrag

Arbetsgruppens ska kartlägga regionala skillnader i handläggningen av gallstenssjukdomar, för att kunna identifiera problemområden, till exempel geografiska skillnader i akutuppdrag, jourorganisation och tillgänglighet till endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångar (ERCP).

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram är framtaget.

Vårdprogram gallstenssjukdom

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Erik Haraldsson, specialistläkare kirurgi, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Björn Thörnqvist, specialistläkare kirurgi, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gabriel Börner, specialistläkare kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Gabriel Sandblom, specialistläkare kirurgi, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gunnar Persson, specialistläkare kirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Jobst Mailänder, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
  • Johanna Österberg, specialistläkare kirurgi, Mora lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Karolina Härle, specialistsjuksköterska kirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lars Enochsson, specialistläkare kirurgi, Sunderby sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Markku Haapamäki, specialistläkare kirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen