Publicerad 14 februari 2024

Olika erfarenheter vid införande av vårdförlopp långvarig smärta

Nu kan du se det inspelade seminariet om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna. Det är fyra regioner som delar med sig av sina erfarenheter av införandet.

Norrbotten, Västerbotten, Västra Götaland och Skåne berättar om likheter och olikheter i sitt arbete med införande av vårdförloppet långvarig smärta hos vuxna. Det kan handla om skillnader i hur man arbetar beroende på organisation, folkmängd, avstånd och resurser med mera.

Nationell arbetsgrupp smärta berättar också om sitt fortsatta arbete och om hur införandet av vårdförloppet kommer att följas upp. De delar även med sig av hur man enkelt kan genomföra gapanalyser med hjälp av en anpassad mall i Excelformat.

Se seminariet i efterhand och ta del av stödmaterial

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.