Publicerad 14 februari 2024

Vårdförlopp smärta – långvarig hos vuxna

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för långvarig smärta hos vuxna.

Vårdriktlinje smärta hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Långvarig smärta innebär smärta som är ihållande eller upprepas under en period längre än tre månader. Långvarig smärta är ett omfattande hälsoproblem och medför ofta stort lidande för individen.

Vid långvarig smärta har smärtans funktion som varningssignal ofta upphört och behöver då behandlas som ett sjukdomstillstånd i sig snarare än som ett symtom på en bakomliggande orsak. Det kan också vara smärttillstånd som kvarstår trots behandlingar mot underliggande sjukdom eller skada.

Vård av patienter med långvarig smärta är ojämlik inom både primärvård och specialiserad vård. Det finns brister i vården i alla regioner i varierande grad.

Vårdförloppet omfattar åtgärder från den första kontakten med vården till dess att patienten kan hantera sin situation utan ytterligare vård. Vårdförloppet omfattar vuxna.

Målet med vårdförloppet är att bidra till att öka eller bibehålla patientens funktion och förmåga, men också att bidra till ökad delaktighet, kontinuitet och trygghet för patienten. Målet är även att minska kostnader för individen, hälso- och sjukvården och samhället samt att bidra till en jämlik vård.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna (PDF) Pdf, 459 kB.

Seminarium

Det har hållits två seminarium om vårdförlopp smärta.

Presentation av vårdförlopp smärta 20 februari 2023

Seminarium om presentation av vårdförlopp långvarig smärta

Införande av vårdförlopp smärta 30 november 2023

Seminarium om införande av vårdförlopp smärta

Mall för gapanalys vårdförlopp smärta (XLSX) Excel, 46 kB.

Filmer

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Marcelo Rivano Fischer, ordförande NAG smärta

Gunilla Göran, patientföreträdare NAG smärta

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.