Publicerad 25 oktober 2022

Vårdförlopp smärta – långvarig hos vuxna

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för långvarig smärta hos vuxna.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Långvarig smärta innebär smärta som är ihållande eller upprepas under en period längre än tre månader. Långvarig smärta är ett omfattande hälsoproblem och medför ofta stort lidande för individen.

Vid långvarig smärta har smärtans funktion som varningssignal ofta upphört och behöver då behandlas som ett sjukdomstillstånd i sig snarare än som ett symtom på en bakomliggande orsak. Det kan också vara smärttillstånd som kvarstår trots behandlingar mot underliggande sjukdom eller skada.

Vård av patienter med långvarig smärta är ojämlik inom både primärvård och specialiserad vård. Det finns brister i vården i alla regioner i varierande grad.

Vårdförloppet omfattar åtgärder från den första kontakten med vården till dess att patienten kan hantera sin situation utan ytterligare vård. Vårdförloppet omfattar vuxna.

Målet med vårdförloppet är att bidra till att öka eller bibehålla patientens funktion och förmåga, men också att bidra till ökad delaktighet, kontinuitet och trygghet för patienten. Målet är även att minska kostnader för individen, hälso- och sjukvården och samhället samt att bidra till en jämlik vård.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna (PDF) Pdf, 459 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård