Publicerad 17 juni 2024

Kunskapsstöd barns och ungdomars hälsa

Här hittar du information om kunskapsstöd för barns och ungdomars hälsa.

Kunskapsstöd för barns och ungdomars hälsa hittar du under kunskapsstöd för barn- och ungdomshälsa på 177 för vårdpersonal.

Barn- och ungdomshälsa, 1177 för vårdpersonal

Smärta, långvarig hos barn

Stödmaterial vårdprogram smärta, långvarig hos barn

Obesitas hos barn och ungdomar

Nationellt vårdprogram

Stödmaterial vårdprogram obesitas hos barn och ungdomar

Utbildningsdag obesitas

Presentationer, inspelningar och exempel från en utbildningsdag om obesitas hos barn och ungdomar som anordnades i Sydöstra sjukvårdsregionen i oktober 2023.

Behandling av obesitas hos barn och unga, Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Videomöte i vården med barn och ungdomar

Vägledning videomöte i vården med barn och ungdomar

Covid-19

Barns och ungdomars hälsa vid covid-19

Aktuellt

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.