Publicerad 19 juni 2024

Kunskapsstöd primärvård

Här hittar du information om kunskapsstöd för primärvård.

Rekommendationer primärvård

Rekommendationer till primärvården finns på 1177 för vårdpersonal.

1177 för vårdpersonal

Databaserad beskrivning av primärvården

Rapporten beskriver att sammanhållen data för patientflöden i primärvården saknas. Förslag på förbättringar ges, som till exempel likartade registreringar.

Databaserad beskrivning av primärvården (PDF) Pdf, 632 kB.

Mångsjuklighet

Hänsynstagande till mångsjuklighet i kunskapsstöd

Proaktiv vård av sköra äldre

Stödmaterialet innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Proaktiv vård av sköra äldre, stödmaterial på skr.se

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Över- och underdiagnostik och -behandling

Kunskapsstöd och stödmaterial för över- och underdiagnostik och -behandling

Covid-19

Primärvård vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.