Publicerad 15 juni 2023

Kunskapsstöd primärvård

Här hittar du information om kunskapsstöd för primärvård.

Rekommendationer primärvård

Rekommendationer till primärvården finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Covid-19

Primärvård vid covid-19

Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Verktygslådan innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Verktygslåda för proaktiv vård av sköra äldre, för dig som arbetar i primärvård

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.