Publicerad 27 augusti 2021

Kunskapsstöd primärvård

Här hittar du information om kunskapsstöd för primärvård.

Rekommendationer primärvård

Rekommendationer till primärvården finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Covid-19

Primärvård vid covid-19

Proaktiv vård av sköra äldre

Primärvården är viktig för att sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv utan att behöva vistas på sjukhus i onödan. Kunskap och erfarenhet finns om hur skörhet kan förebyggas. Verktygslådan innehåller stöd för att identifiera, bedöma, planera och följa upp patienter som riskerar att utveckla skörhet.

Verktygslåda för proaktiv vård av sköra ändre, för dig som arbetar i primärvård

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård