Publicerad 10 april 2024

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet är den hälso- och sjukvård som regionernas och kommunernas primärvård bedriver tillsammans för sköra personer med varaktiga behov av hälso- och sjukvård.

Syftet med kunskapsstödet är att förbättra samordningen av omsorgen i primärvården, för vuxna sköra individer med behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet är tänkt att användas både som stöd för personal i det praktiska arbetet och för chefer som behöver skapa förutsättningar för samverkan.

Primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet (PDF) Pdf, 322 kB.

Konsekvensbeskrivning primärvårdens samverkande hälso- och sjukvård i hemmet (PDF) Pdf, 198 kB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om samverkande sjukvård i hemmet hölls den 28 september 2023. Du kan se det i efterhand via länken nedan.

Seminarium om samverkande sjukvård i hemmet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.