Publicerad 11 januari 2022

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor.

Nationellt vårdprogram levnadsvanor

Nationellt programområde levnadsvanor har tagit fram ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vanorna är alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PDF) Pdf, 249 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård