Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd levnadsvanor

Här hittar du information om kunskapsstöd inom området levnadsvanor, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt vårdprogram levnadsvanor

Nationellt programområde levnadsvanor har tagit fram ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Där finns även fyra kortversioner i form av bilagor till vårdprogrammet. Bilagorna rör mat, alkohol, tobak och fysiskt aktivitet.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PDF) Pdf, 249 kB.

Presentation vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Webbinarium

I januari 2022 hölls ett webbinarium om nationellt vårdprogram för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Vid fyra tillfällen i april och maj 2022 hölls även webbinarier om de olika delarna i vårdprogrammet. Du kan se alla webbinarierna i efterhand här nedan, och de kommer att textas inom kort.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Webbinariet hölls den 19 januari 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – barn och unga

Webbinariet hölls den 26 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – tobak och alkohol

Webbinariet hölls den 27 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation

Webbinariet hölls den 28 april 2022.

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – mat och fysisk aktivitet

Webbinariet hölls den 5 maj 2022.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård