Publicerad 2 mars 2023

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga kunskapsstöd, såsom vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden.

Epilepsi

Stödmaterial vårdförlopp epilepsi

Migrän

Stödmaterial vårdriktlinje migrän

Narkolepsi

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje narkolepsi (PDF) Pdf, 202 kB.

Presentation från webbinarium om vårdriktlinje narkolepsi 2022-04-06 (PPT) Powerpoint, 17 MB.

Frågor och svar från webbinarium om vårdriktlinje narkolepsi 2022-04-05 (PDF) Pdf, 149 kB.

Smärta – långvarig hos vuxna

Stödmaterial vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Stroke

Vårdförlopp stroke och TIA

Stödmaterial personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Vårdriktlinjer stroke

Konsekvensbeskrivningar

Dysfagi efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 185 kB.

Kryptogen stroke – slutning av PFO, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 206 kB.

Munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF)  Pdf, 293 kB.

Ny rehabiliteringsbedömning efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 203 kB.

Reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för (PDF) Pdf, 229 kB.

Tidig understödd utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 210 kB.

Uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan, konsekvensbeskrivning vårdriktlinje (PDF) Pdf, 186 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.