Publicerad 16 mars 2023

Kunskapsstöd hud- och könssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för hud- och könssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Svårläkta sår

Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår är publicerade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp och vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförloppet och vårdprogrammet, i form av presentation och filmer, hittar du här:

Stödmaterial vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår

Covid-19

Hud- och könssjukdomar vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.