Publicerad 18 september 2023

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Här hittar du information om kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Covid-19

Psykisk hälsa vid covid-19

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Webbplatsen är en plattform för kommunikation kring de olika utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Uppdrag psykisk hälsa

Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

Depression

Vårdförlopp för depression hittar du under kunskapsstöd för psykisk hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Psykisk hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp depression

Schizofreni

Vårdförlopp för schizofreni hittar du under kunskapsstöd för psykisk hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Psykisk hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp schizofreni

Självskadebeteende

Vårdförlopp för självskadebeteende hittar du under kunskapsstöd för psykisk hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Psykisk hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial vårdförlopp självskadebeteende

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.