Publicerad 19 juni 2024

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Här hittar du information om kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Kunskapsstöd för psykisk hälsa finns här:

Kunskapsstöd om psykisk hälsa, 1177 för vårdpersonal

Nationella vård- och insatsprogram (VIP) inom psykisk hälsa

Adhd

VIP adhd, Uppdrag psykisk hälsa

Depression

Vårdförlopp depression

VIP depression och ångestsyndrom, Uppdrag psykisk hälsa

Schizofreni

Vårdförlopp schizofreni

VIP schizofreni och liknande tillstånd, Uppdrag psykisk hälsa

Självskadebeteende

Vårdförlopp självskadebeteende

VIP självskadebeteende, Uppdrag psykisk hälsa

Skadligt bruk och beroende

VIP missbruk och beroende, Uppdrag psykisk hälsa

Psykosguiden – en patientutbildning i 1177 stöd och behandling

Psykosguiden finns i en version för patienter och en för närstående. Metodstöd och informationsmaterial finns att ladda ner, samt hur regioner genom avtal med Region Stockholm kan få tillgång till utbildningen på 1177 stöd och behandling.

Psykosguiden, 1177 stöd och behandling

Covid-19

Psykisk hälsa vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.