Publicerad 25 augusti 2021

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Här hittar du information om kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Covid-19

Psykisk hälsa vid covid-19

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Webbplatsen är en plattform för kommunikation kring de olika utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Uppdrag psykisk hälsa

Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

Vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – förstagångsinsjuknande

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård