Publicerad 19 augusti 2021

Kunskapsstöd covid-19

Här finns kunskapsstöd i form av rutiner och rekommendationer vid covid-19 som har tagits fram av nationella programområden (NPO) eller deras nationella arbetsgrupper (NAG). Här finns även länkar till kunskapsstöd som har tagits fram av andra, och som NPO har ställt sig bakom.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård