Publicerad 21 februari 2022

Äldres hälsa vid covid-19

Vård i livets slutskede

Behandlingsråd vid covid-19 till kommunal vårdpersonal.

Avsändare

Socialstyrelsen

Vård i livets slutskede

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård