Publicerad 14 oktober 2021

Akut vård vid covid-19

Triage och arbetssätt på akutmottagning

Stöd för att arbeta med triage vid en akutmottagning, för att skilja patienter med misstänkt covid-19 från övriga patienter.

Avsändare

Socialstyrelsen

Triage och arbetssätt på akutmottagning vid covid-19

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård