Publicerad 21 februari 2022

Medicinsk diagnostik vid covid-19

Obduktion

Beslutsstöd inför en eventuell förnyad bedömning för obduktion av covid-19-patienter. Rekommendationer kring smittskydd för att underlätta start eller fortsättning av verksamhet med fullständig obduktion, det vill säga öppning av skallen, bröst- och bukhålan med undersökning av de största och mest vitala organsystemen.

Avsändare

Nationellt programområde medicinsk diagnostik

Obduktion vid covid-19 (PDF) Pdf, 277 kB.

Radiologi

Riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelning.

Avsändare

Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Radiologi vid covid-19

Dödsorsaksintyg

Stöd att ange dödsorsak enligt den standardmall som används internationellt, med fokus på terminologi för covid-19.

Avsändare

Socialstyrelsen

Dödsorsaksintyg vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård