Publicerad 30 januari 2024

Medicinsk diagnostik vid covid-19

Radiologi

Riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelning.

Avsändare

Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Radiologi vid covid-19

Dödsorsaksintyg

Stöd att ange dödsorsak enligt den standardmall som används internationellt, med fokus på terminologi för covid-19.

Avsändare

Socialstyrelsen

Dödsorsaksintyg vid covid-19

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.