Publicerad 30 oktober 2023

Publicerade kunskapsstöd

Här hittar du information om de kunskapsstöd som har tagits fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Här finns även stödmaterial i form av presentationer, filmer och länkar till seminarier.

Kunskapsstöd och stödmaterial till kunskapsstöden är uppdelade på olika webbplatser.

Färdiga kunskapsstöd

Nationella kliniska kunskapsstöd

De flesta kunskapsstöd som tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Undantag är kunskapsstöd inom cancersjukdomar och vissa kunskapsstöd inom psykisk hälsa.

nationelltklinisktkunskapsstod.se

Kunskapsstöd cancersjukdomar

Kunskapsstöd inom cancersjukdomar finns i Kunskapsbanken på Regionala cancercentrum i samverkan.

kunskapsbanken.cancercentrum.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa finns här:

vardochinsats.se

Nya och reviderade kunskapsstöd

Information om vilka nya kunskapsstöd som har publicerats, samt vilka som har reviderats, finns här:

Nya och reviderade kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nya och reviderade kunskapsstöd på cancercentrum.se

Stödmaterial till kunskapsstöden

Stödmaterial till vårdförlopp, vårdprogram och andra kunskapsstöd hittar du under respektive ämnesområde på den här webbplatsen.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.