Publicerad 20 juni 2024

Kunskapsstöd äldres hälsa och palliativ vård

Här hittar du information om kunskapsstöd för äldres hälsa och palliativ vård, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för äldres hälsa och palliativ vård finns på 1177 för vårdpersonal.

Äldres hälsa, 1177 för vårdpersonal

Palliativ vård, 1177 för vårdpersonal

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Kognitiv svikt

Stödmaterial vårdförlopp kognitiv svikt

Palliativ vård

Stödmaterial vårdförlopp palliativ vård

Sköra äldre

Proaktiv vård av sköra äldre i primärvård på skr.se

Workshop om sköra äldre

Den 29 september 2020 hölls en workshop om sköra äldre. Den arrangerades nationellt programområde äldres hälsa, nationellt programområde akut vård samt Socialstyrelsen. Du kan se workshoppen i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.