Publicerad 27 maj 2024

Kunskapsstöd läkemedel och medicinteknik

Här hittar du information om kunskapsstöd för läkemedel och medicinteknik, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Rekommendationer nya läkemedel

Rekommendationer om nya läkemedel samt information som rör regionernas samverkansmodell för läkemedel, exempelvis horizon scanning, gemensamma avtal och uppföljning av nya läkemedel. Avsändare är rådet för nya terapier (NT-rådet), som rapporterar till Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Rekommendationer om nya läkemedel

Rekommendationer ny medicinteknik

Rekommendationer om användning av ny medicinteknik, samt annan information som rör regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Avsändare är Rådet för medicintekniska produkter (MTP-rådet), som rapporterar till Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik.

Rekommendationer om ny medicinteknik

Begrepp läkemedel

För att samla, definiera och ensa begrepp inom läkemedelsområdet har en rapport tagits fram av nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Gemensamma begrepp för läkemedelsområdet (PDF) Pdf, 288 kB.

Läkemedelsdomänen

Läkemedelsdomänen, även kallad kunskapsdomänen för läkemedelsinformation, är en databas med information om läkemedel från olika perspektiv. Informationen kan användas i verksamhetsutveckling, upphandlingar och design av systemlösningar.

Läkemedelsdomänen

Läkemedelskommittéer

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) bistår Nationella programområden (NPO) genom att värdera terapirelaterade läkemedelsfrågor och ge annat läkemedelsrelaterat stöd.

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK)

Samverkan vid upphandling av medicinteknik

Om grupperingar inom kunskapsstyrningen behöver göra en nationell upphandling av medicinteknik, finns en vägledning för detta.

Vägledning vid nationell upphandling av medicinteknik (PDF) Pdf, 182 kB.

Personuppgifter och medicinteknik

Laglighetsprövning för hantering av personuppgifter för diabetesprodukter

I syfte att stödja regionerna i att analysera olika juridiska risker när det gäller skydd av personuppgifter i molntjänster och appar för diabetesprodukter för egenmonitorering av blodsocker har fyra rapporter tagits fram.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik (NSG LMMT) väljer att publicera dessa rapporter som kunskapsunderlag och stöd för hur regioner kan förhålla sig till företags hantering av personuppgifter. Rapporterna hoppas kunna bidra till ökad kunskap om frågeställningar rörande dataskydd och integritetsskydd i den här typen av produkter och tjänster. De ska även vara till hjälp för framtida upphandlingar.

Regelverket kring hanteringen av dataskydd och annat integritetsskydd är komplext och omfattar dels sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser och dels dataskyddsbestämmelser. Mot den bakgrunden har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) låtit göra en så kallad laglighetsprövning av behandlingen och skyddet av personuppgifter för några av de vanligaste diabetesprodukterna som används i regionerna idag. En laglighetsprövning kan beskrivas som en process för att identifiera eller hantera risker.

Fyra produkter

Tre av de aktuella produkterna består av en sensor som patienten har i underhuden för att registrera blodsockernivåer, så kallade CGM-system (Continuous Glucos Monitoring) och som sedan kan avläsas i en app med stöd av en molnbaserad portal som både patient och vårdgivare har tillgång till. Den fjärde produkten laddar upp och delar glukosdata från andra mätare och pumpar.

I de fyra rapporterna redovisas analyser och resultat av laglighetsprövningar som har genomförts under perioden januari 2022 till juli 2022 i dialog med leverantörerna som har bidragit till arbetet. Analyserna fokuserar på eventuella risker och tar inte ställning till produkternas nyttor. Vissa av företagen har uppdaterat sina integritets- och/eller personuppgiftspolicyer under perioden för prövningen och dessa justeringar har beaktats i arbetet. Samtliga företag har haft möjlighet att uttala sig om slutsatserna, och företagens eventuella invändningar och andra synpunkter redovisas i slutet av varje rapport. Justeringar som företagen gjort efter rapporternas datering ingår inte i analyserna.

Laglighetsprövning Carelink CGM/SAB-system (PDF) Pdf, 839 kB.

Laglighetsprövning Dexcom CGM-system (PDF) Pdf, 746 kB.

Laglighetsprövning Freestyle Libre CGM-system (PDF) Pdf, 681 kB.

Laglighetsprövning Glooko (PDF) Pdf, 712 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.