Publicerad 1 september 2021

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Till hjälp för de nationella programområdena att analysera nuläge, prioritera och genomföra insatser för stärkt patientsäkerhet, finns ett verktyg för patientsäkerhet.

Covid-19

Patientsäkerhet vid covid-19

Verktyg för patientsäkerhet

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklat ett verktyg för att, utifrån den nationella handlingsplanen, stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena (NPO).

Verktyg för nationella programområden

Verktyget består av två delar som används tillsammans; ett analysverktyg i Excel och ett genomförandestöd.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete (Excel) Excel, 265 kB.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete del 1 (PDF) Pdf, 712 kB.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete del 2 (PDF) Pdf, 795 kB.

Presentation om NPO:s uppdrag kring patientsäkerhet (PTTX) Powerpoint, 523 kB.

Sammanställning av flera nulägesanalyser

Om verktyget har använts på flera ställen inom ett programområde, kan resultaten sammanställas med hjälp av ett verktyg i Excel:

Sammanställning av flera nulägesanalyser (Excel) Excel, 300 kB.

Verktyg för regioner och kommuner

För att bidra till ökad patientsäkerhet finns också motsvarande verktyg framtaget för regioner och kommuner att använda i sina verksamheter.

Verktyg för regioner för stärkt patientsäkerhet

Verktyg för kommuner för stärkt patientsäkerhet

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård