Publicerad 16 september 2022

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för infektionssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Infektionssjukdomar vid covid-19

Hepatit C

Nationell elimineringsplan hepatit C Pdf, 613 kB.

Konsekvensbeskrivning nationell elimineringsplan hepatit C Pdf, 253 kB.

Sepsis

Det färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförloppet, i form av presentation och filmer, hittar du här:

Stödmaterial vårdförlopp sepsis

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.