Publicerad 17 januari 2022

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för infektionssjukdomar.

Covid-19

Infektionssjukdomar vid covid-19

Vårdförlopp sepsis

Det färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Varje år drabbas fler än 40 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör mellan 15–20 procent, i ett förlopp som kan gå mycket fort. Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk.

De övergripande målen är att få en jämlik och enhetlig sepsisvård på alla akutmottagningar i landet. En större andel patienter ska:

  • upptäckas tidigt och få adekvat undersökning, behandling och monitorering
  • få en korrekt sepsisdiagnos
  • få adekvat information och uppföljning efter vård på sjukhuset

Vårdförloppet inleds vid misstanke om allvarlig sepsis på akutmottagning och avslutas efter uppföljande dialog med patienten.

Stödmaterial till vårdförloppet

Presentation vårdförlopp sepsis (PPTX) Powerpoint, 5 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp sepsis (PDF) Pdf, 962 kB.

Filmer om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Kristoffer Strålin, ordförande i NAG sepsis

Kristina Björkqvist, patientföreträdare i NAG sepsis

Webbinarium om vårdförlopp sepsis

Den 9 september hölls ett webbinarium om införande av vårdförlopp för sepsis. Du kan se webbinariet i efterhand.

Se webbinarium om vårdförlopp sepsis

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård