Publicerad 19 juni 2024

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin som tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Rehabilitering, 1177 för vårdpersonal

Habilitering, 1177 för vårdpersonal

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet

Traumatisk hjärnskada

Kliniskt kunskapsstöd för traumatisk hjärnskada

Övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Vägledning för övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Covid-19

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid covid-19, seminarier 2020

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.