Publicerad 21 februari 2022

Vaccin och vaccination mot covid-19

Tre webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 hölls under våren 2021, riktade till personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19.

Webbinarierna är en och en halv timme långa och anordnades inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Medverkande vid samtliga webbinarier:

 • Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare, Läkemedelsverket
 • Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket
 • Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten
 • Bernice Aronsson, utredare vid enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Webbinarium om vaccin och vaccination, 21 april 2021

Presentation

Presentation från webbinarium 21 april om vaccin och vaccination mot covid-19 (PDF) Pdf, 2 MB.

Program

 • Vaccinationsinsatsen – aktuellt läge nationellt och regionalt
 • Vaccinerna – säkerhet, skyddseffekt och rekommenderad användning
 • Uppdateringar i Folkhälsomyndighetens vägledning
 • Kunskapsbehov – att bemöta frågor och eventuell oro

Webbinarium om vaccin och vaccination, 2 mars 2021

Presentation

Presentation från webbinarium 2 mars om vaccin och vaccination mot covid-19 (PDF) Pdf, 2 MB.

Program

 • Vaccinerna – hur de godkänns, skyddseffekt, säkerhet/biverkningar, vaccinteknologier, kommande vacciner
 • Vaccination – prioriterade grupper fas 1–4 och fördjupad vägledning (till exempel om allergier, ammande och gravida, immunsupprimerade, 65 år och äldre, dosintervall)
 • Invånarperspektiv – stöd för att bemöta frågor och eventuell oro

Webbinarium om vaccin och vaccination, 25 februari 2021

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.