Publicerad 19 augusti 2021

Tandvård vid covid-19

Aerosolsmitta

Stöd i hantering av aerosolgenererande procedurer, vilka har framförts som en potentiell smittkälla inom tandvårdsverksamhet.

Avsändare

Nationellt programområde för tandvård

Aerosolsmitta inom tandvård (PDF) Pdf, 401 kB.

Socialstyrelsen om tandvård vid covid-19

Avsändare

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen om tandvård vid covid-19

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård