Publicerad 13 april 2022

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation vid covid-19

Resursbrist

Stöd för beslutsfattare att prioritera i såväl intensivsjukvård som rutinsjukvård vid resursbrist på grund av covid-19.

Avsändare

Socialstyrelsen

Resursbrist vid covid-19

Donation och transplantation

Stöd för donations- och transplantationsverksamheter samt rekommendation från Sveriges transplantationsenheter för screening av organdonatorer.

Avsändare

Socialstyrelsen

Donation och transplantation vid covid-19

Sedering

Stöd inför eventuell brist på sederingsmedel i samband med respiratorbehandling av patienter.

Avsändare

Svensk förening för anestesi och intensivvård

Sedering vid covid-19

Anestesiläkemedel

Stöd vid brist på anestesiläkemedel, främst riktat till yrkesgrupper i intensivvård.

Avsändare

Svensk förening för anestesi och intensivvård

Anestesiläkemedel vid covid-19

Läs mer

Fler rutiner och rekommendationer för hantering av patienter med covid-19 finns hos Svensk förening för anestesi och intensivvård, bland annat rekommendationer för säker kirurgi under covid-19-pandemin.

Rutiner och rekommendationer vid covid-19 hos Svensk förening för anestesi och intensivvård

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.