Publicerad 27 mars 2024

Nytt bibliotek med skattningsskalor i 1177 formulärhantering

Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, sina symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Från slutet av mars finns ett nytt bibliotek med formulär tillgängliga i Ineras tjänst 1177 formulärhantering.

Biblioteket "Nationell formulärsamling" omfattar till en början ett dussin formulär, men kommer fullt utbyggt att innehålla upp emot 150 olika skattningsskalor. De är alltid validerade och nationellt kvalitetssäkrade, och rekommenderade i systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Formulären är fria att använda utan kostnad för medarbetare i vården med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177. Nästan alla regioner har avtal med Inera för att använda tjänsten, och alla licensfrågor kring formulären är lösta.

– Nationell formulärsamling gör det lättare att planera och följa upp patientens vård​, säger Peder Hofman-Bang (SKR) som har varit ansvarig för utvecklingen av biblioteket.

Det kan vara svårt som patient att beskriva exakt hur det känns, hur stark smärtan är eller vilka besvär en skada eller sjukdom orsakar i vardagen. Med formulär för Patient reported outcome measures (PROM) får vården och patienten ett gemensamt språk. Inte minst viktigt är det för att bedöma resultatet av olika vårdinsatser.

– Formulären främjar dialog mellan patient och vårdpersonal. Det stärker patientens delaktighet​ och hjälper till att skapa en samstämmig bild av vårdresultat. ​Därigenom bidrar Nationell formulärsamling till en mer personcentrerad vård.

Det är regionernas system för kunskapsstyrning som har gett SKR och Inera i uppdrag att utveckla och förvalta Nationell formulärsamling. Inera står för den tekniska lösningen, medan SKR står för innehållet i formulären.

För prioriteringen av formulär står en referensgrupp med experter på patientrapporterade data samt patientföreträdare. Referensgruppen arbetar med stöd av nationella programområden (NPO) inom systemet för kunskapsstyrning.

På patientenkat.se finns mer information om Nationell formulärsamling, beskrivningar av de formulär som ingår och information om kommande formulär.

Nationell formulärsamling

Följande tolv formulär finns i biblioteket från start:

  • AUDIT (om alkoholvanor)
  • Rand-36 och EQ-5D-5L (övergripande hälsoenkäter)
  • EDE-Q och CIA (om ätstörningar)
  • HOOS och KOOS (om artros och skador i höft- respektive knäleden)
  • Catquest-9SF (inför och efter kataraktoperation)
  • VARIShort (om åderbråck i benen)
  • ISI (om sömnbesvär)
  • MADRS-S och PHQ-9 (om depression)

Film om nationell formulärsamling

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.