Publicerad 12 maj 2023

Folkhälsa

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är ett strategiskt val för att klara framtidens välfärd, bemanning och finansiering. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Publikationer

Evenemang

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.