Publicerad 15 december 2023

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är ett forum och en arena som driver frågor om välfärd och social hållbarhet av strategisk betydelse för att främja en god och jämlik hälsa. Mötesplatsen ska bidra till arbetet för att en god och jämlik hälsa ska integreras när sektorer och samhällsområden fattar beslut inom områden som påverkar hälsan.

Mötesplatsen samlar offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet från till återkommande gemensamma aktiviteter. Deltagarna arbetar med strategiska frågor inom områden som folkhälsa, hållbarhetsfrågor, samhällsplanering och välfärd. En viktig målgrupp är chefer och politiker som fattar beslut som är av betydelse för de frågor som mötesplatsen lyfter.

Mötesplatsen arrangerar konferenser, seminarier och dialoger över sektorsgränser. Digitala, fysiska och hybrida aktiviteter varvas. De teman som lyfts har en röd tråd som kan följas upp över tid vid olika mötestillfällen. Genom att variera format och längd ökar möjligheten att erbjuda aktiviteter som passar olika målgrupper och frågeställningar.

SKR och Folkhälsomyndigheten driver gemensamt Mötesplats social hållbarhet.

Mötesplats social hållbarhet

Slutrapport Samling social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är en fortsättning på det utvecklingsarbete som involverade 20 kommuner och regioner tillsammans med SKR under 2011-2013 i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Det resulterade i en slutrapport med 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Gör jämlikt - gör skillnad

Kortversion Gör jämlikt - gör skillnad

English summary Delivering equality to make a difference (PDF) Pdf, 433 kB.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.