Publicerad 15 april 2024

Strukturerad dokumentation av suicidriskbedömning

Enhetlig och strukturerad dokumentation av suicidriskbedömning bidrar till en mer jämlik vård och förbättrar möjligheten att kommunicera mellan olika vårdinformationssystem samt att jämföra data om den vård som ges.

Vad en strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk bör innefatta beskrivs i Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa.

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk, Nationella vård- och insatsprogram

En enhetlig dokumentation av suicidriskbedömning innebär att den som genomför en klinisk bedömning av suicidrisk i sitt vårdinformationssystem har möjlighet att dokumentera sin bedömning på ett sätt som följer det som rekommenderas i vård- och insatsprogrammen. Oavsett vilket vårdinformationssystem som används ska sökord, fasta val och motsvarande vara desamma och dokumentationen följa samma struktur.

Dokumenten beskriver vilka termer och koder som ska användas vid utformningen av stöd för strukturerad dokumentation av en suicidriskbedömning, tillsammans med ytterligare vägledning om hur de är tänkta att användas.

Stöd för standardiserad dokumentation av suicidriskbedömning (PDF) Pdf, 202 kB.

Urval suicidriskbedömning (XLSX) Excel, 27 kB.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram ett stöd för dokumentation av suicidriskbedömning initierades i samband med en pilot om strukturerad dokumentation för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni. Under piloten uppmärksammades det att underlaget för suicidriskbedömningar formulerades olika i olika Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa, och en arbetsgrupp tillsattes för att ensa formuleringarna. I gruppen ingick informatiker och representanter från de nationella arbetsgrupper som arbetade med de vård- och insatsprogram som inkluderar suicidriskbedömning.

Resultatet har förankrats dels i de nationella arbetsgrupper (NAG) som arbetar med vård- och insatsprogram som inkluderar suicidriskbedömning, dels i NAG strukturerad vårdinformation. Materialet har också testats via konfiguration i testmiljöer för några olika regioners vårdinformationssystem. Testerna visade att det var möjligt att i vårdinformationssystemen konfigurera sökordsmallar som följer den rekommenderade strukturen och använder de rekommenderade termerna.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.