Publicerad 22 maj 2024

Äldres munhälsa

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) tandvård har en befintlig nationell arbetsgrupp för äldres munhälsa. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatområde äldres munhälsa

Kompetenser

Vi söker en ledamot med denna kompetens:

  • Tandläkare med specialistkompetens i orofacial medicin eller motsvarande kunskap som bedöms likvärdig. Kunskap och erfarenhet i Gerodonti, samt tillhörande kontext innefattande tugg- och sväljfunktion med koppling till nutrition.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara 5-10 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 20 juni 2024.

Frågor

Christina "Kicki" Olsson, processledare NPO tandvård

christina.aa.olsson@skane.se

Läs vidare