Publicerad 16 februari 2024

Astma

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) lung- och allergisjukdomar kommer, tillsammans med NPO barns och ungdomars hälsa, att starta en nationell arbetsgrupp för astma. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för astma.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 684 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare astma (barn och vuxen, yrkesmedicin)
  • Specialistläkare allmänmedicin
  • Specialistsjuksköterska astma (barn och vuxen)
  • Fysioterapeut
  • Processledare
  • Representant kvalitetsregister
  • Representant Elevhälsans medicinska insats
  • Patientföreträdare

Se uppdragsbeskrivning för mer utförlig information om sökta kompetenser.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5–10 procent för övriga ledamöter. Tidsåtgången varierar över tid beroende på i vilken fas arbetet befinner sig.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 15 maj 2024.

Frågor

Kerstin Hinz, processledare i NPO lung- och allergisjukdomar

kerstin.hinz@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare