Publicerad 20 februari 2024

Sköra äldre

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa och palliativ vård har en befintlig nationell arbetsgrupp för sköra äldre. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde sköra äldre

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 631 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller kommunal chef med god kunskap inom kommunal vård och omsorg samt klinisk erfarenhet av och intresse för äldres hälsa. Tillgång till nätverk för nationell förankring är meriterande.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara 5–10 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 31 mars 2024.

Frågor

Karin Hägerås, processledare i NPO äldres hälsa och palliativ vård

karin.hageras@regionorebrolan.se

Läs vidare